Ел. табло

Всяко едно ел.табло подлежи на типово изпитване, за да се определи в каква степен е в състояние да функционира без трудности и най-вече без риск от възникването на инциденти. От друга страна изпитванията могат да са цялостни или частични, като и двата вида имат своите особености и специфики, на които следва да се обръща нужното внимание. Сами по себе си електрическите приложения в голяма част от случаите се налага да претърпяват постоянни промени. Някои от тях например са свързани с коригиране на размера или отделенията от вътрешен тип, а още и с броя на шините и начина им на монтиране. Таблата се подлагат на тестове, след което резултатите се вписват в специална извадка във вид на таблица. Именно по данните от нея може да си проличи до каква степен има разлика в състоянието на таблото сега и тогава, когато е било монтирано във все още чисто нов вид.

                При неспазване на принципите на проектиране, изпитването е от типа частично. Налага се регулация от страна на стандарта, като само една от спешните промени в този случай е задължителното променяне на токът на задействане на максималнотоковия прекъсвач. При промяната му обаче се използва същият изчислителен метод  като при серията, при която се подлага на изпитание. Така, ако  трябва нагледно да се впише към кой тип спадат таблата след съответните извършени корекции, правилното наименование е „ частично типово изпитано оборудване”. Съвсем нормално е за повечето обитатели на жилища да си нямат точна и ясна представа относно тези важни детайли, които обаче в дългосрочен план може да се окажат с решаващо значение за дълготрайността на таблото. Ето защо профилактичните прегледи на състоянието на инсталацията е едно от нещата, които никога не трябва да забравяме и при съмнение дори за най-малка авария незабавно да се обръщаме за помощ към специалисти от работещите в тази област фирми.