ЕПК или панелно строителство

   ЕПК или панелно строителство е дилема, с която вероятно са се сблъсквали доста хора. За да е всеки максимално улеснен във взимането на крайно решение, е най-добре да се познават отделните тънкости и специфики на двата метода. Само тогава има изгледи нещата да се развият в желаната посока. ЕПК строителство е съкращение от едроплощен камофлаж и представлява строителство от типа монолитно, при което се залага на употребата на стоманобетон. Характерно е присъствието на вертикални и на хоризонтални кофражни платна, които се използват многократно. Едно от нещата, с които тази технология се отличава, е високата скорост на построяване, което пък е причина тя да има доста почитатели в световен мащаб. Процесът се извършва на тактове, които са оптимизирани в технологичен проект.

    Панелно строителство пък няма как да не е добре познато на много хора, защото голяма част от тях вероятно живеят именно в такива сгради. Стандартните стоманобетонни елементи, наречени панели, са основното, което се използва при тази технология. Характерно при тях е предварителното им производство, което може да се извърши единствено и само в подходящи условия. В случая говорим за домостроителен комбинат, като най-силно е развитието на този тип сгради през 80-те години на 20-ти век. Панелките излизат доста по-евтино в сравнение с другите видове сгради, ето защо крайната цена е сериозен фактор, който трябва да се вземе под внимание. Също така панелните жилища се считат като най-устойчиви при наличието на силни земни трусове, които са в състояние да нанесат големи щети.