Арматура

   Арматура в строителството и ремонтите е известна още като армировка, ето защо има голяма вероятност точно под това име тя да е позната на много хора. Всъщност не това е важното в конкретния случай, а че тя може да се използва за различни цели, благодарение на които се постигат добри и отлични резултати. Най-общо казано, това представлява съвкупност от стоманени елементи в конструкция.

 

   Опънновите или натискови усилия са това, което основно се поема от всяка арматура. Това става при положение, че бетонът не е в състояние сам да се справи с тази задача. Еднаквият коефициент на линейното топлинно разширение е основната причина, поради която бетонът и стоманата постигат така желаното сцепление. Ето защо работата на бетона е възможна дори и при различни климатични условия.