Строителна механизация

   Строителна механизация е понятие, което въпреки че не е добре познато на много хора, все пак ясно подсказва за какво точно служи. В хода на строителните дейности понякога се налага използването на машини, ако работата за вършене не е по силите на човешка работна ръка. Могат да се посочат много примери в това отношение, например при сондиране за вода.

 

    Строителна механизация се използва доста често при ремонт или строеж на нови сгради, както и при реставрирането на стари постройки. Така например ако се налага изкъртване на цяла стена или на част от нея, се използват съответните технически пособия, с които работата не просто върви по-лесно, но и се върши с бързи темпове, а това има съществено значение за работещите и клиентите.